Käyttö- ja toimitusehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan verkkokaupan (”Verkkokauppa”) käyttöön ja Verkkokaupan asiakkaan (”Ostaja”) välillä Ostajan ostaessa Tuotteita Verkkokaupassa. 

Käyttämällä Verkkokauppaa tai ostamalla Tuotteita Verkkokaupasta Ostaja hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Ostajan tulee tutustua näihin käyttöehtoihin ennen Verkkokaupan käyttämistä tai Tuotteiden tilaamista Verkkokaupasta.

Nämä käyttöehdot yhdessä Ostajan Verkkokaupassa tekemän Tuotteen tilauksen (”Tilaus”) kanssa muodostavat sitovan sopimuksen Ostajan ja Fargo Vintage & Designin välillä koskien Tuotteiden myyntiä ja ostoa. Nämä käyttöehdot soveltuvat myös Verkkokaupan käyttöön.

Ostaja vahvistaa, että sillä on oikeus rekisteröityä Verkkokauppaan. Tuotteiden ostaminen Verkkokaupassa edellyttää yksityishenkilöasiakkaalta täysi-ikäisyyttä ja täysivaltaisuutta. 

 

YHTEYSTIETOMME

 

Fargo Vintage & Design 
Okie Oy
Y-tunnus: 1015549-5
Osoite: Meritullinkatu 11c 8, 00170 Helsinki, Suomi

 

jäljempänä ”Fargo Vintage & Design”. 


TUOTTEIDEN OSTAMINEN VERKKOKAUPASTA

 

Tilaaminen


Tehty Tilaus sitoo Ostajaa. Tilattavaan Tuotteeseen liittyvät tiedot ovat nähtävillä Verkkokaupassa ennen Tilauksen tekemistä.

Tilattaessa Tuotteita Verkkokaupasta syntyy Ostajan ja Fargo Vintage & Design välille sitova sopimus silloin, kun Ostajalle lähetetään kirjallinen tilausvahvistus sähköpostitse, jossa Tuotteen saatavuus ja muut Tuotetta koskevat yksityiskohdat vahvistetaan, taikka Tuotteiden toimitushetkellä.  

Tuotteet maksetaan Tilauksen tekemisen yhteydessä joko verkkokaupassa tai paikan päällä ilmoitetussa sijainnissa.

 

Hinnat

 

Verkkokaupassa ilmoitetut Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Verkkokaupassa ilmoitetut Tuotteiden hinnat soveltavat marginaaliverotusmenettelyä ALV 0%.

Fargo Vintage & Design pidättävät oikeuden milloin tahansa muuttaa Verkkokaupassa ilmoitettuja Tuotteiden hintoja sekä korjata mahdolliset virheet ilmoitetuissa hinnoissa. Ostajan Tilaukseen soveltuu aina tilaushetkellä Verkkokaupassa näkyvissä oleva hinta.

 

Tuotteiden tiedot

 

Tuotteiden saatavuustiedot, toteuttamisaika, lahjakortteihin liittyvät käyttörajoitukset sekä muut ennakkotiedot ovat saatavilla Verkkokaupassa ennen Tilauksen tekemistä. Tilauksiin soveltuu Ostajan kuluttajasuojalainsäädännön mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus alla näissä ehdoissa mainitulla tavalla.

Fargo Vintage & Design ei takaa Verkkokaupassa myytävien Tuotteiden saatavuutta. Mikäli Tuote ei ole saatavilla Tilauksen tekemisen jälkeen, informoimme Ostajaa mahdollisimman nopeasti sähköpostitse. Tällöin Ostaja voi joko tilata vaihtoehtoisen Tuotteen tai peruuttaa Tilauksen ilman kustannuksia. Fargo Vintage & Design varaa oikeuden vaihtaa Verkkokaupassa tarjottavia Tuotteita koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 

 

Maksaminen

 

Ostaja maksaa Verkkokaupasta tilatut Tuotteet niillä maksutavoilla, jotka Fargo Vintage & Design kulloinkin Verkkokaupassa tarjoaa. Kun Ostaja maksaa Verkkokaupassa tarjoamilla luottokorttimaksuvaihtoehdolla, Ostaja hyväksyy Paytrail Oyj:n tilaushetkellä voimassa olevat maksupalveluehdot, jotka löytyvät täältä.

 

VERKKOKAUPAN KÄYTTÄMINEN

 

Ostaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Fargo Vintage & Design julkaisee Verkkokaupassa soveltuvan lainsäädännön edellyttämät tiedot, mukaan lukien kuluttajasuojalain vaatimat etämyyntiä koskevat ennakkotiedot siltä osin kuin lainsäädännön vaatimia tietoja ei ole esitetty näissä käyttöehdoissa. 

Verkkokauppa ja sen sisältö (mukaan lukien kuvat, tekstit, palvelu- ja tuotetiedot, tavaramerkit, videot, logot ja taulukot) on Fargo Vintage & Design tai heidän yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. 

Ostaja ei saa käyttää Verkkokauppaa lain tai hyvän tavan vastaisesti. Ostaja ei saa muokata tai jäljentää Verkkokauppaa tai sen sisältöä tai niiden osaa. 

Verkkokauppa ja sen sisältö tarjotaan käytettäväksi ”sellaisena kuin se on”. On mahdollista, ettei Verkkokauppa tai jokin sen toiminnallisuus ole Ostajan käytettävissä keskeytyksettömästi. Fargo Vintage & Design ei vastaa Verkkokaupan mahdollisten käyttökatkojen aiheuttamasta haitasta Ostajalle. Verkkokaupan toiminta ja jotkut niiden toiminnallisuudet ovat riippuvaisia esimerkiksi Ostajan käyttämistä laitteista ja verkkoyhteyksistä. 

Ostaja käyttää Verkkokauppaa omalla vastuullaan ja vastaa Verkkokaupan käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta, suojaamisesta sekä näihin liittyvistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista. 

Fargo Vintage & Designilla on oikeus muuttaa tai poistaa Verkkokaupan toimintoja ja ominaisuuksia sekä Verkkokaupassa saatavilla olevia Tuotteita. Fargo Vintage & Design ei ole vastuussa Käyttäjien palveluun lisäämien tietojen säilyttämisestä. Verkkokauppaa ei tule käyttää minkään tiedon säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

 

REKLAMAATIO

 

Mikäli Verkkokaupasta tilattu Tuote ei vastaa sovittua, on Tuotteessa virhe. Ostajan tulee ilmoittaa virheestä suoraan Fargo Vintage & Designille.

Fargo Vintage & Design on Ostajaan nähden pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisessa virhevastuussa Verkkokaupan kautta tarjottavien Tuotteidensa osalta. 

Kaikki Fargo Vintage & Designin Tuotteet ovat vanhoja tai käytettyjä ja sisältävät luonnollista kulumaa sekä ajan tuomaa patinaa. Tuotteet myydään sellaisina kuin ne ovat, joten Tuotteissa havaittavia aiemman käytön jälkiä ei voida katsoa Tuotteen virheeksi. Huomioi tämä Tuotteita tilatessasi. Tuotetekstissä mainitut puutteet eivät ole tyhjentäviä, eivätkä kaikki käytön jäljet sekä puutteet välttämättä erotu tuotekuvissa. Mikäli sinulla on kysyttävää Tuotteista tai niiden kuntotiedoista, olethan yhteydessä meihin sähköpostitse info@fargovintage.fi.

 

KULUTTAJAN LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

Tämä peruuttamisoikeutta koskeva kohta soveltuu sekä Verkkokaupasta että Myymälästä Tuotteita ostaneeseen kuluttaja-asiakkaaseen.

Kuluttaja-asiakkaana Tuotteita ostaneella Ostajalla on kuluttajansuojalainsäädännön mukainen oikeus peruuttaa Verkkokaupan sekä Myymälän kautta tehty Tilaus ilmoittamalla siitä Fargo Vintage & Designille 14 päivän kuluessa Tilauksen tekemistä. Peruuttamista ei tarvitse perustella.

Peruuttaminen ei aiheuta Ostajalle muita kustannuksia kuin palautuksen toimituskulut.
Peruutettaessa Tilaus, on Ostajan maksettava palauttamisesta aiheutuvat toimituskulut, vaikka Tuotetta tilatessa Ostaja ei olisi maksanut erikseen toimituskuluista. Palautuksen kustannukset ovat pääkaupunkiseudulla 25€ Ostajan luovuttaessa tuotteen asuntonsa katutasolla, 50€ mikäli Tuote tulee noutaa Ostajan kodista. Muilla paikkakunnilla palautuksen kulut määritellään tapauskohtaisesti. 

Mainitun ajanjakson kuluttua umpeen Ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta.

Jos Ostaja sopii Tuotteena olevan palvelun suorittamisen ajankohdasta tai digitaalisen sisällön toimittamisesta Tilauksen yhteydessä, ja palvelun suorittaminen tai sisällön toimittaminen aloitetaan 14 päivän kuluessa Tilauksen tekemisestä, katsotaan Ostajan tehneen kuluttajansuojalain mukainen nimenomainen pyyntö ja antaneen suostumuksen palvelun suorittamiseen ja sisällön toimittamiseen ilman peruuttamisoikeutta. 

Peruuttamisoikeuden käyttäminen edellyttää peruuttamisilmoituksen tekemistä Fargo Vintage & Designille. Ilmoituksesta on käytävä ilmi Ostajan yksiselitteinen ja yksilöity päätös peruuttaa kyseinen Tilaus. 

Ostajan katsotaan peruuttaneen Tilauksen määräajassa, kun Ostaja lähettää peruuttamisilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä Fargo Vintage & Designille. 

 

Peruuttamisen vaikutukset

 

Ostajan peruuttaessa Tilauksen käyttöehtojen mukaisesti, Fargo Vintage & Design palauttaa kaikki Ostajalta perityt maksut ilman aiheetonta viivytystä. Maksu palautetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota Ostaja käytti Tilausta alun perin tehdessään, ellei Ostajan kanssa ole nimenomaisesti sovittu toisin. Ostajalta ei veloiteta mitään maksun palautuksesta. 

 

VASTUUNRAJOITUS

 

Fargo Vintage & Design ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka Ostajalle aiheutuu Verkkokaupan tai Tuotteiden käytöstä. 

Tässä kohdassa mainittu vastuunrajoitus ei rajoita voimassaolevan lain (kuten kuluttajansuojalain tai vahingonkorvauslain) mukaisia pakottavia korvausvastuita.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

 

Fargo Vintage & Design ei ole vastuussa Ostajaa kohtaan vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä käyttöehtojen tai Tilauksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka johtuu Fargo Vintage & Designista tai Fargo Vintage & Designin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jonka vaikutuksia Fargo Vintage & Design ei kykene välttämään tai voittamaan taikka joiden välttäminen ja voittaminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai kustannuksia. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi luonnonmullistusta, tulipaloa, tuonti-ja vientirajoituksia, tulvaa, sotatoimea, terroristista tekoa, tietoliikenneyhteyksien katkeamista, työtaistelutoimea, vallankumousta, pandemiaa, epidemiaa, viranomaisten toimenpidettä, tuomioistuimen määräystä tai Fargo Vintage & Designin alihankkijoiden suoritusestettä. Fargo Vintage & Design on velvollinen kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan Ostajalle ylivoimaisen esteen käsilläolosta.

 

Fargo Vintage & Design on velvollinen täyttämään käyttöehtojen tai Tilauksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen poistuttua. Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia, mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli kolmekymmentä (30) päivää.

 

SOPIMUKSEN SIIRTO

 

Fargo Vintage & Designilla on oikeus siirtää Ostajan kanssa solmittu sopimus ja tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet) konserniyhtiölleen tai osana liiketoiminnan kauppaa tai muuta yritysjärjestelyä.

 

KÄYTTÖEHTOJEN JA HINTOJEN MUUTTAMINEN

 

Fargo Vintage & Designilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla uudet käyttöehdot Verkkokaupassa ja ilmoittamalla rekisteröidyille Käyttäjille muutoksista Ostajan Fargo Vintage & Design ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muutetut käyttöehdot tulevat voimaan heti kun ne julkaistaan.

Ostaja hyväksyy muutetut käyttöehdot jatkamalla Verkkokaupan käyttöä ehtomuutosten julkaisun jälkeen.

 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

 

Fargo Vintage & Designin ja Ostajan välistä Tilausta ja sopimusta sekä Verkkokaupan käyttöehtoja koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Fargo Vintage & Design pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla. Jos Tilausta, sopimusta tai käyttöehtoja koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/). Jos erimielisyyteen ei saada ratkaisua kuluttajaneuvonnan avulla, voi kuluttaja-asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen yhteydenottoa kuluttajariitalautakuntaan, tulee kuluttaja-asiakkaan olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja-asiakas voi myös saattaa Tilaukseen, sopimukseen tai käyttöehtoihin liittyvän erimielisyyden ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän niin kutsutun verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/odr). 

Tilaukseen, sopimukseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan asemassa oleva Ostaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana myös asuinpaikkansa toimivaltaisessa alioikeudessa.